Plate
OBRAČUN PLATA
Aplikacija Obračun plata omogućava obračun za sve redovne zaposlenike organizacije. Korisnik samostalno kreira elemente, vrste obračuna, doprinose, poreze, obaveze i obustave. Kroz aplikaciju moguće je kreirati XML datoteke o obračunatim iznosima i dir...
Više