Offlinepos
POS BLAGAJNA
Aplikacija POS blagajne (offline) namjenjena je evidentiranju prometa maloprodajnog objekta na mjestima gdje nema potrebe za Online pos blagajnom ili gdje nije moguće uspostaviti vezu prema bazi podataka, nego se razmjena cjenika i prometa vrši sa neki...
Više