Cistoca
ČISTOĆA I ODRŽAVANJE
Aplikacija Čistoća i održavanje namjenjena za evidentiranje, obračun i praćenje komunalnih potrošača na području djelovanja komunalnog poduzeća. Kroz aplikaciju se evidentiraju potrošači, izdaju računi, evidentiraju naplate. Priprema elemenata i vrsta ...
Više