Pislabele
PIS LABELE
Aplikacija PIS Labele omogućuje ispis etiketa za artikle u objektu - trgovini. Korisnik samostalno definira izgled i veličinu etikete sa potrebnim elementima. Omogućena konfiguracija i izrada etikete za osnovna sredstva. Ispis se može vršiti na standar...
Više