Planianaliza
Plan i analiza
Modul Plan i analiza omogućava izradu finansijskog plana, te praćenje realizacije plana na osnovu finansijskih pokazatelja u cilju utvrđivanja da li su prihodi povećani, a rashodi smanjeni ili održani na istom nivou. Pored finansijskog plana, modul omo...
Više