Komisije
PROTOKOL KOMISIJA
Aplikacija je namjenjena za evidenciju protokola i odluka komisija za rehabilitacije i liječenja. Evidencije se ažuriraju pri Zavodima zdravstvenog osiguranja i njihovom poslovnicama. Sastoje se iz potrebnih šifrarnika i formi kroz koje se vode evidenc...
Više