Radni nalozi vodovod
RADNI NALOZI ZA KOMUNALNA PODUZEĆA
Aplikacija Radni nalozi za komunalna poduzeća je namjenjena za evidentiranje izvedenih radova, upotrebu radne snage, materijala i mehanizacije. Iz evidentiranih podataka po završetku nastaje konačna faktura. U sklopu aplikacije nalazi se dio sa zahtje...
Više