Radnovrijeme
EVIDENCIJA RADNOG VREMENA
Aplikacija Evidencija radnog vremena namjenjena je za planiranje i praćene realizacije radnog vremena. Povezana je sa aplikacijama Kadrovska evidencija i Obračun plata, te sa njima čini cjelinu za kompletnu evidenciju i obračun primanja. Rad apliackije...
Više