Fakturno
FAKTURIRANJE
Aplikacija Fakturiranje kao sastavni dio PIS-a, služi za kreiranje dokumenata prema kupcima, u koje spadaju: računi, knjižne obavijesti, predračuni, avansni računi. Kroz niz pregleda može se doći do detaljnih informacija o dokumentima, realizaciji, pro...
Više