Dms rn video
Upravljanje dokumentima - integracija s radnim nalozima
Integracija sistema za upravljenje dokumentima sa modulom Radni nalozi. U videu je prikazan proces unosa dokumenata u DMS uz povezivanje sa radnim nalogom.
Više
Upravljdok
UPRAVLJANJE DOKUMENTIMA
Sistem za upravljanje dokumentima sastoji se od više komponenti koje zajedno s PIS Infosys – om čine jedinstvenu cjelinu. Web rješenje otvorenog koda (OpenDocMan) omogućava rad sa dokumentima putem web aplikacije, Modul PIS - a Upravljanje dokumentima ...
Više