Webakcije
PIS AKCIJE - WEB CIJENIK
Aplikacija PIS Akcije - Web cjenika je sastavni dio PIS-a. Omogućava kreiranje akcija za izabrane artikle te njihovu prezentaciju na internetu, kroz gotove predloške web stranica. Za korištenje ove aplikacije nije potrebno nikakvo znanje za programiran...
Više