Templ
Kreiranje predložaka za ispise iz aplikacija PIS Infosys
Novi način kreiranja predložaka ne zahtijeva instalaciju paketa MS Office (Word). Omogućuje korisniku da samostalno kreira izgled predloška sa proširenim moućnostima. Jedna od novih mogućnosti je da detaljne podatke (stavke iz pregleda) prikazuje u o...
Više
Financijsko
FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO
Aplikacija Finansijsko knjigovodstvo upravlja i prati sve financijske tokove u poduzeću. Kao sastavni dio PIS-a povezana je sa ostalim aplikacijama i iz njih preuzima financijske pokazatelje. Kroz aplikaciju se evidentiraju financijski pokazatelji po s...
Više