Inodoznake
INO DOZNAKE
Aplikacija Ino doznake pripada u dio aplikacija za Zavode zdravstvenog osiguranja. Kroz nju se unose podaci o stvarnim troškovima i paušalima za lica osigurana u inostranstvu a sada borave na području BiH.
Više