Komisije
PROTOKOL KOMISIJA
Aplikacija je namjenjena za evidenciju protokola i odluka komisija za rehabilitacije i liječenja. Evidencije se ažuriraju pri Zavodima zdravstvenog osiguranja i njihovom poslovnicama. Sastoje se iz potrebnih šifrarnika i formi kroz koje se vode evidenc...
Više
Likvidatura
LIKVIDATURA ZZO
Aplikacija Likvidatura ZZO namjenjena je za praćenje poslovanja Zavoda zdravstvenog osiguranja. Rezultat upotrebe aplikacije je evidencija koštanja osiguranika po troškovima bolovanja, lijekova, bolničkih liječenja, ortopedskih pomagala. Podaci iz apl...
Više
Inodoznake
INO DOZNAKE
Aplikacija Ino doznake pripada u dio aplikacija za Zavode zdravstvenog osiguranja. Kroz nju se unose podaci o stvarnim troškovima i paušalima za lica osigurana u inostranstvu a sada borave na području BiH.
Više
Bolnica
BOLNICA
Aplikacija Bolnica služi za potrebe evidencije kod prijema pacijenata u zdravstvenu ustanovu na višednevno zadržavanje. Aplikacija je povezana sa bazom osiguranika, te unosom JMBG ili skeniranjem osobne iskaznice, dohvata sve potrebne podatke i popunja...
Više