Glavna
Glavna aplikacija PIS - Osnovno uputstvo
Poretanja PIS i rad sa glavnom aplikacijom PIS InfoSys. Osnovni dijelovi, unos podataka, podešavanja, pregled podataka na formama sa filtriranjima i grupiranjima.
Više
Templ
Kreiranje predložaka za ispise iz aplikacija PIS Infosys
Novi način kreiranja predložaka ne zahtijeva instalaciju paketa MS Office (Word). Omogućuje korisniku da samostalno kreira izgled predloška sa proširenim moućnostima. Jedna od novih mogućnosti je da detaljne podatke (stavke iz pregleda) prikazuje u o...
Više
Pislabele
PIS LABELE
Aplikacija PIS Labele omogućuje ispis etiketa za artikle u objektu - trgovini. Korisnik samostalno definira izgled i veličinu etikete sa potrebnim elementima. Omogućena konfiguracija i izrada etikete za osnovna sredstva. Ispis se može vršiti na standar...
Više
Maticni
MATIČNI PODACI
Osnovna funkcija ove aplikacije je da se kroz nju definiraju svi podaci kojim će se koristiti u ostalim aplikacijama PIS-a. Kroz aplikaciju matičnih podataka upravlja se korisnicima i korisničkim ovlastima u radu ove i ostalih aplikacija PIS-a.
Više