Litecjenikvage
PIS Lite - Slanje cjenika na vagu
Postupak slanja cjenika na vagu (Bizerba, Mettler Toledo i Shollex) iz PIS Lite - a
Više
Litelabele
PIS Lite - Ispis labela
Ispis labela (etiketa) artikala u PIS Lite - u
Više
Litednevnipromet
PIS Lite - Dnevni promet
Knjiženje dnevnog prometa POS blagajne
Više
Litepovratdob
PIS Lite - Povrat dobavljaču
Postupak izrade dokumenta povrata dobavljaču u PIS Lite - u
Više
Liteotpis
PIS Lite - Otpis
Izrada otpisa u PIS Lite - u
Više
Liteinventura
PIS Lite - Inventura
Inventura maloprodajnog objekta u PIS Lite - u
Više
Litezapisnik
PIS Lite - Zapisnik o promjeni cijena
Postupak izrade zapisnika o promjeni cijena u PIS Lite - u
Više
Liteporezna
PIS Lite - Porezna faktura
Unos porezne fakture u PIS Lite - u
Više
Litereklracun
PIS Lite - Reklamirani račun
Postupak izrade reklamiranog računa u PIS Lite - u
Više