Putninalozi
PUTNI NALOZI
Aplikacija Putni nalozi omogućuje evidenciju o vozilima i vozačima, relacijama, kilometraži, te ulaznim troškovima u vezi potrošnje goriva na vanjskim i internim benzinskim pumpama. Kroz kartice vozila pored osnovnih podataka evidentiraju se ostali bit...
Više
Povremeni
PRIMANJA OD POVREMENIH SAMOSTALNIH DJELATNOSTI
Aplikacija je namjenjena za obračun novčanih primanja za osobe koje su honorano (po ugovoru) zaposene u poduzeću/ustanovi. Ova aplikacije je neovisna od aplikacije Kadrovske evidencije, te se svi podaci o povremenih zaposlenicima i njihovim obračunima...
Više
Zahtijevi
ZAHTJEVI UPOSLENIKA
Aplikacija Zahtjevi uposlenika služi za podnošenje zahtijeva za godišnji odmor, slobodne dan i službeni put u okvirama jedne organizacije. Isto tako kroz aplikaciju se vrši odobrenje ili odbijanje zahtjeva. Zahtjev može podnijeti svaki uposlenik svom ...
Više
Radnovrijeme
EVIDENCIJA RADNOG VREMENA
Aplikacija Evidencija radnog vremena namjenjena je za planiranje i praćene realizacije radnog vremena. Povezana je sa aplikacijama Kadrovska evidencija i Obračun plata, te sa njima čini cjelinu za kompletnu evidenciju i obračun primanja. Rad apliackije...
Više
Plate
OBRAČUN PLATA
Aplikacija Obračun plata omogućava obračun za sve redovne zaposlenike organizacije. Korisnik samostalno kreira elemente, vrste obračuna, doprinose, poreze, obaveze i obustave. Kroz aplikaciju moguće je kreirati XML datoteke o obračunatim iznosima i dir...
Više
Kadrovska
KADROVSKA EVIDENCIJA
Aplikacija Kadrovska evidencija namjenjena je za kompletnu evidenciju o zaposlenicima u poduzeću/ustanovi. Kroz evidencije osigurane su sve infromacije o zaposlenicima, njihovom radnom stažu, kretanjima unutar organizacije, radnim mjestima. Kroz pripre...
Više