Vms
Komunalne usluge – Preuzimanje očitanja sa VMS uređaja
Novi način preuzimanja očitanja iz datoteke koju kreiraju VMS uređaji. Za detaljnije informacije preuzmite datoteku iz priloga i pogledajte video primjer.
Više
Kretanje lokacije
Komunalne usluge - ažuriranje GEO lokacija
Prikaz načina preciznog ažuriranja GEO lokacija potrošača.
Više
Inkasator
2018.3.89 - Komunalne usluge - Kretanje inkasatora
Pregled mape omogućuje prikaz kretanja inkasatora od polazne do krajnje tačke, te kalkulaciju rute u različitim vrstama kretanja.
Više
Radni nalozi vodovod
RADNI NALOZI ZA KOMUNALNA PODUZEĆA
Aplikacija Radni nalozi za komunalna poduzeća je namjenjena za evidentiranje izvedenih radova, upotrebu radne snage, materijala i mehanizacije. Iz evidentiranih podataka po završetku nastaje konačna faktura. U sklopu aplikacije nalazi se dio sa zahtje...
Više
Komunalneusluge
KOMUNALNE USLUGE
Aplikacija Komunalne usluge služi za evidenciju komunalnih potrošača, vodovoda i odvodnje, izdavanje računa i praćenje zaduženja i razduženja. Korisnik samostalno definira elemente i vrste obračuna te ih dodjeljuje korisnicima u zavisnosti od potreba. ...
Više
Komunalnanaknada
KOMUNALNE NAKNADE
Aplikacija Komunalne naknade namjenjena je za obračun i praćenje obveznika komunalnih naknada, fizičkih i pravnih lica na području djelovanja jedinice lokalne uprave. Kroz aplikaciju evidentiraju se obveznici, dodjeljuju vrste obračuna, te izdaju Rješe...
Više
Cistoca
ČISTOĆA I ODRŽAVANJE
Aplikacija Čistoća i održavanje namjenjena za evidentiranje, obračun i praćenje komunalnih potrošača na području djelovanja komunalnog poduzeća. Kroz aplikaciju se evidentiraju potrošači, izdaju računi, evidentiraju naplate. Priprema elemenata i vrsta ...
Više