Dms rn video
Upravljanje dokumentima - integracija s radnim nalozima
Integracija sistema za upravljenje dokumentima sa modulom Radni nalozi. U videu je prikazan proces unosa dokumenata u DMS uz povezivanje sa radnim nalogom.
Više
Invent
PIS - Maloprodaja - Inventura
Opis postupka kreiranja dokumenta Inventure u maloprodajnom objektu, sa višestrukim mogućnostima kreiranja popisnih lista.
Više
Povrat
PIS - Maloprodaja - Storno izlaza - Povrat od kupca
Postupak povrata robe u objekat, na osnovu povrata robe od kupca.
Više
Zapisnik w
PIS - Maloprodaja - Zapisnik o promjeni cijena
Opis postupka i mogućnosti dokumenta "Zapisnik o promjeni cijena" u apliakciji maloprodaje.
Više
Litecjenikvage
PIS Lite - Slanje cjenika na vagu
Postupak slanja cjenika na vagu (Bizerba, Mettler Toledo i Shollex) iz PIS Lite - a
Više
Litelabele
PIS Lite - Ispis labela
Ispis labela (etiketa) artikala u PIS Lite - u
Više
Litednevnipromet
PIS Lite - Dnevni promet
Knjiženje dnevnog prometa POS blagajne
Više
Litepovratdob
PIS Lite - Povrat dobavljaču
Postupak izrade dokumenta povrata dobavljaču u PIS Lite - u
Više
Liteotpis
PIS Lite - Otpis
Izrada otpisa u PIS Lite - u
Više