• Docman1

Rješenje je bazirano na besplatnom, web baziranom open source rješenju za upravljanje dokumentima (OpenDocMan).

Rješenje zadovoljava ISO 17025 i OIE standard za upravljanje dokumentima,.

Osnovne funkcionalnosti rješenja su :

- centralizirani smještaj dokumenata,
- limitirani pristup dokumentima,
- praćenje izmjena na dokumentu,
- podrška za sve tipove datoteka,
- pohranjivanje dokumenata kroz web preglednik,
- određivanje kategorije i odjela za svaki dokument,
- dokumenti su spremljeni na serveru,
- kreiranje dodatnih svojstava dokumenta.
- povijest verzija i pristup starim verzijama dokumenata,
- podrška za više jezika web interfejsa,
- integracija sa PIS Infosys - om ...

Integracija sa PIS - om omogućena je kroz desktop aplikaciju Upravljanja dokumentima koja omogućava korištenje podataka iz PIS šifranata prilikom pohranjivanja dokumenata kao i integracije ostalih modula PIS - a sa sistemom za upravljanje dokumetima.

Ostali moduli iz oblasti Upravljanje dokumentima (DMS)