• Sogocl3
  • Sogocl4
  • Sogokl1
  • Sogocl2

Pristup elektronskoj pošti moguć je kroz cijeli niz mail klijenata, između ostalih, za desktop računare Mozzila Thunderbird je besplatan klijent e-pošte koji se jednostavno podešava i prilagođava, posjeduje čitav niz sjajnih mogućnosti uključujući i intefejs na našem jeziku. U potpunosti podržava integraciju sa SOGo groupware - om na nivou pristupa personalnim i dijeljenim kalendarima i kontaktima.

Mobilni telefoni sa Android i IOS OS - om također su podržani sa nizom besplatnih aplikacija koje omogućavaju pristup mailovima, kalendarima i kontaktima sa SOGo sistema.

Ostali moduli iz oblasti Email i grupni rad