2018.2.45 – Fakturiranje - Sumarni izvještaj o realizaciji

Sumarniv

Pregledni dio aplikacije FAKTURIRANJE obogaćen je za još jednu preglednu formu: Sumarni Izvještaj. Podaci prikazani na ovom pregledu predstavljaju realizaciju poduzeća, sa prikazanim osnovnim vrijednostima poslovanja kod izlaznih dokumenata.


Komentari 0