2018.2.17 – Skladišno poslovanje – INCOTERMS OZNAKE PARITETA

Incotermsv

U skladu sa potrebama korisnika i primjeni međunarodnih oznaka pariteta (Infcoterms 2010) na dokumenatima veleprodajnih skladišta, uveden je novi šifrant na mjestu dosadašnjeg FCO (kupac ili skladište).


Komentari 0