2019.4.16 – Upravljanje dokumentima – Integracija sa radnim nalozima

Dms int rn

Nova verzija aplikacije Upravljanje dokumentima 2019.4.16, nadograđena je sa novom funkcijom, integracijom s PIS modulom Radni nalozi. Integracija je ostvarena sa sljedećim formama aplikacije :

• Radnim nalogom
• Zahtjevima
• Vodomjerima

Ukoliko se dokumenti u DMS unose kroz navedene funkcije u radnim nalozima će se u odgovarajućim formama kreirati link prema dokumentu.
Potrebno je naglasiti da se kroz ovu funkcionalnost dokumenti unose u sistem za upravljanje dokumenata na isti način kao i standardni način unosa s tom razlikom da je u zavisnosti od toga o kojoj se integraciji radi (radni nalog, zahtjevi ili vodomjeri) obavezno odabrati vezu (detaljni broj radnog naloga, detaljni broj zahtjeva, broj vodomjera) prema dokumentu s kojim se prilog veže.


Komentari 0