2019.4.16 – Upravljanje dokumentima – Integracija sa komunalnim uslugama

Dms int ku

Nova verzija aplikacije Upravljanje dokumentima 2019.4.16, nadograđena je sa novom funkcijom, integracijom s PIS modulom Komunalne usluge. Integracija je ostvarena sa sljedećim formama aplikacije :

• Partneri (lokacije potrošaća)

Ukoliko se dokumenti u DMS unose kroz navedene funkcije u komunalnim uslugama će se u odgovarajućim formama kreirati link prema dokumentu.


Komentari 0