Pristuppisv
2018.1.34 – Matični podaci - Pristup funkcionalnostima aplikacija
Nova nadogradnja provedena kroz aplikaciju Matičnih podataka, služi za definiranje prava pristupa formama u aplikacijama na nivou preduzeća, te na nivou korisnika. Za više informacija o upotrebi preuzmite dokument iz članka.
Više
Labele 2016.4.14
2016.4.14 – PIS Labele - Detaljan broj dokumenta
Modul PIS Labele nadograđen je sa novom mogućnosti prilikom konfiguracije izgleda labela, dodano je polje „detaljan broj dokumenta“, tako da ga je sada moguće prikazati na labeli.
Više
31
2016.2.31 – Glavna aplikacija - Novi izgled i funkcionalnosti
Izvršena je nadogradnja glavne aplikacije PIS Infosys. Korištenje novih tehnologija i potreba za unapređenjem aplikacija dovelo je do velikih promjena u izgledu u odnosu na dosadašnji izgled, kao i načinu manipulacija sa elementima aplikacije.
Više
30
2016.3.30 – Matični podaci - Novi izgled i način rada
U skladu sa novim razvojnim alatima koje koristimo za razvoj aplikacija PIS Infosys, počinjemo uvoditi i nove izglede i načine manipulacije podacima. Prva aplikacija na kojoj će detaljno biti opisan način rada, dohvata i upravljanja podacima je aplikac...
Više