Obracuni
2018.3.44 - Obračun plata - Poboljšanja ažuriranja podataka
Aplikacija Obračun plata u novoj verziji, unaprijeđena je u dijelu pripreme podataka o zaposlenicima. Svrha Svrha ove nadogradnje je da se ubrza dodjela vrsta obračuna, doprinosa, poreza i dodataka jednom komandom tj jednim klikom. Za detaljaljne upute...
Više
2001
2017.2.43 - Obračun plata - izmjena na obrascima Specifikacije 2001 i 2001-A
Na osnovu novog Pravilnika o izmjeni pravilnika o obračunu doprinosa, došlo je i do promjene izgleda Specifikacije 2001 i 2001-A.
Više
Plate glavna
2017.1.42 - Obračun plata - Vizualne izmjene osnovne forme
U skladu sa promjenama i nadogradnjama vizalnog identiteta i funkcionosti aplikacija, nadograđena je osnovna forma aplikacije Obračun plata
Više
Putni nalozi 2016.3.3
2016.3.3 – Putni nalozi - Novi izgled
U skladu sa napretkom razvojnih alata, u narednom periodu mijenjati će se i izgled formi i načina dohvata podataka, tako je promijenjena i glavna forma modula Putni nalozi.
Više
Plate 2015.4.38
2015.4.38 – Obračun plata – Vizuelne izmjene
U novoj verziji modula Obračun plata napravljene su samo vizualne izmjene. Na glavnoj formi su postavljene ikonice za forme koje se najčešće koriste: Zaposlenici, Obračun, MIP obrazac i rekapitulacija obračuna.
Više
Kadrovi 2016.3.16
2016.3.16 – Kadrovska evidencija - Novi izgled
U skladu sa napretkom razvojnih alata, u narednom periodu mijenjati će se i izgled formi i načina dohvata podataka, tako je promijenjena i glavna forma modula Kadrovska evidencija.
Više