Dms int ku
2019.4.16 – Upravljanje dokumentima – Integracija sa komunalnim uslugama
Nova verzija aplikacije Upravljanje dokumentima 2019.4.16, nadograđena je sa novom funkcijom, integracijom s PIS modulom Komunalne usluge. Integracija je ostvarena sa sljedećim formama aplikacije : • Partneri (lokacije potrošaća) Ukoliko se dokum...
Više
Dms int rn
2019.4.16 – Upravljanje dokumentima – Integracija sa radnim nalozima
Nova verzija aplikacije Upravljanje dokumentima 2019.4.16, nadograđena je sa novom funkcijom, integracijom s PIS modulom Radni nalozi. Integracija je ostvarena sa sljedećim formama aplikacije : • Radnim nalogom • Zahtjevima • Vodomjerima Ukolik...
Više
Workv
2017.3.11 – Upravljanje dokumentima - Tokovi rada - Workflows
Aplikacija Upravljanje dokumentima u verziji 2017.3.11 nadograđena je novim mogućnostima praćenja dokumenata kroz tokove rada. Tok rada su procesi i procedure kojima se završavaju zadaci. Ovaj općepoznati proces sada je ugrađen u našu aplikaciju i kor...
Više
Ud v9
2017.3.9 - Upravljanje dokumentima - Brzi pregled i popis pristupa dokumentu
Nova verzija aplikacije Upravljanje dokumentima 2017.3.9, nadograđena je sa novim funkcijama brzog pregleda dokumenta i popis pristupa dokumentu. Pregled dokumenata se od sad može vršiti jednim klikom na komandi, dokumenti se u zavisnosti od vrste o...
Više
Upra dok v8
2017.3.8 - Upravljanje dokumentima - Podrška za drag and drop
Nova verzija aplikacije Upravljanje dokumentima 2017.3.8, nadograđena je sa novom funkcionalnošću koja omogućava da se dokumenti unose u sistem takozvanom drag and drop funkcijom, odnosno da se jedan ili više dokumenata selektiraju u Windows Explorer –...
Više
Uprdok ver
2017.2.6 - Upravljanje dokumentima - Traženje pristupa i web pristup
Modul je nadograđen novom funkcionalnošću koja omogućava da korisnik zatraži pristup dokumentu od autora dokumenta putem e-maila. Pokretanjem ove komande korisnik u zadanom e-mail klijentu otvara formu za slanje maila sa popunjenim poljima primaoca ...
Više