Likvidatura 2015.4.24
2015.4.24 - Likvidatura - Pregled ortopedskih pomagala po liječnicima
Na preglednim formama modula Likvidatura, na dijelu pregleda ortopedskih pomagala, ugrađen je novi pregled "Promet ortopedskih pomagala po liječnicima".
Više