22
2016.3.22 - Robno knjigovodstvo - Kontrola rabata sa narudžbenica
U skladu sa nadogradnjama koje su izvršene u modulu Nabava(verzija 2016.3.22), a u vezi definiranja akcijskih rabata sa dobavljačima, modul Robno knjigovodstvo je nadograđen da prati ugovorene rabate i cijene, te da kalkulante upozori na eventualne ned...
Više
8
2016.4.8 – Radni nalozi - Pregled naloga kroz godine
Sa ciljem prevladavanja problema sa prijenosom nezavršenih radnih naloga u novu kalendarsku godinu, od početka 2017 godine, radni nalozi će ostati u jedinstvenoj bazi tekuće godine. Dakle, neće biti brisanja zatvorenih naloga, niti podešavanja brojača ...
Više
22
2016.3.22 - Nabava - Ugovorene akcije dobavljača
Modul Nabava nadograđen je nizom većih izmjena koje su proširile funkcionalnosti aplikacije u cilju bolje evidencije ugovorenih akcija i odobrenih rabata sa dobavljačima, bilo da se radi na godišnjem nivou ili nekim posebnim ugovorom kada se određen di...
Više
30
2016.3.30 – Matični podaci - Novi izgled i način rada
U skladu sa novim razvojnim alatima koje koristimo za razvoj aplikacija PIS Infosys, počinjemo uvoditi i nove izglede i načine manipulacije podacima. Prva aplikacija na kojoj će detaljno biti opisan način rada, dohvata i upravljanja podacima je aplikac...
Više
V10
Android Inkasatori v.10 - Evidencije neočitanja
Nova verzija aplikacije Android Inkasatori, nadograđena je novim mogućnostima, a u cilju još bolje i detaljnije evidencije stanja potrošača na terenu, te problema sa kojima se mogu susresti.
Više
71
2016.4.71 – Komunalne usluge - Vodovodni sistem - Proširenja
Dio modula Komunalne usluge kroz koji se evidentira struktura vodovodnog sistema, nadograđen je novim mogućnostima, a u cilju sveobuhvatnijeg i preciznijeg definiranja informacija o strukturi i stanju vodovodnog sistema.
Više