Vms
2018.4.90.2 – Komunalne usluge – Preuzimanje očitanja sa VMS uređaja
Pojednostavljen je način preuzimanja očitanja iz datoteke koju kreiraju VMS uređaji. Za detaljnije informacije preuzmite datoteku iz priloga.
Više
Uplate racuni
2018.4.90.1 – Komunalne usluge – Uplate i povezivanja računa
Aplikacija Obračun Komunalnih Usluga, odnosno forme gotovinskih, virmanskih, uplata po utuženju (gotovinskih i virmanskih), nadograđene su novim informacijama i mogućnostima povezivanja trenutne uplate i već izdatnih računa.
Više
Potpis
2018.3.47 – Fakturiranje - Podešavanje prikaza potpisa i pečata na dokumentima
Podešavanje prikaza pečata i potpisa na ispisanim dokumentima računa, predračuna i knjižnih obavijesti...
Više
Obracuni
2018.3.44 - Obračun plata - Poboljšanja ažuriranja podataka
Aplikacija Obračun plata u novoj verziji, unaprijeđena je u dijelu pripreme podataka o zaposlenicima. Svrha Svrha ove nadogradnje je da se ubrza dodjela vrsta obračuna, doprinosa, poreza i dodataka jednom komandom tj jednim klikom. Za detaljaljne upute...
Više
Pristuppisv
2018.1.34 – Matični podaci - Pristup funkcionalnostima aplikacija
Nova nadogradnja provedena kroz aplikaciju Matičnih podataka, služi za definiranje prava pristupa formama u aplikacijama na nivou preduzeća, te na nivou korisnika. Za više informacija o upotrebi preuzmite dokument iz članka.
Više
Kartica v
2018.2.12 – Klub potrošača - Status članova kluba
Aplikacija Klub Potrošača (građanstvo) nadograđena je novim mogućnostima za ažuriranje statusa članova kluba. Status člana koji može biti aktivan ili neaktivan. Sami nazivi definiraju mogućnost korištenja članstva u klubu (aktivna) ili nemogućnost kor...
Više