Statusi
2018.2.85 – Komunalne usluge - novi statusi lokacija
Osnovni podaci o partnerima i njihovim lokacijama, Status lokacije potrošača, proširen je sa novim oznakama. Za detaljne informacije preuzmite dokument iz članka.
Više
Stavka p o
2018.2.77 – Financijsko knjigovodstvo - Kontrola stavke - priliv-odliv
Šifrant aplikacije Vrste financjskih dokumenata nadograđen je dodatnim indikatorom, pomoću kojeg vrstu dokumenta kojom definiramo stavku prilikom unosa temeljnice, označavamo kao priliv ili odliv (sredstava). Za više informacija preuzmite uputu iz članka.
Više
Incotermsv
2018.2.17 – Skladišno poslovanje – INCOTERMS OZNAKE PARITETA
U skladu sa potrebama korisnika i primjeni međunarodnih oznaka pariteta (Infcoterms 2010) na dokumenatima veleprodajnih skladišta, uveden je novi šifrant na mjestu dosadašnjeg FCO (kupac ili skladište).
Više
Msv
v1.4 – mSakupljač - Redni brojevi na listama artikala
Nadogradnja aplikacije mSakupljač u verziji 1.4 donosi mogućnost podešavanja odnosno korekciju redosljeda rednih brojeva na listama artikala. Za detaljne upute preizmite dokument u prilogu članka.
Više
Sumarniv
2018.2.45 – Fakturiranje - Sumarni izvještaj o realizaciji
Pregledni dio aplikacije FAKTURIRANJE obogaćen je za još jednu preglednu formu: Sumarni Izvještaj. Podaci prikazani na ovom pregledu predstavljaju realizaciju poduzeća, sa prikazanim osnovnim vrijednostima poslovanja kod izlaznih dokumenata.
Više
Faktv
2018.2.44 – Fakturiranje - Pregled dokumenata po danima i mjesecima
Aplikacija Fakturiranje, ugrađen novi pregled: Izlaznih dokumenta po danima/mjesecima. Za više detalja preuzmite uputu iz članka.
Više