Kopiranjev
2017.4.72 – Financijsko knjigovodstvo – Izrada priprema kontiranja skladišnih dokumenata - kopiranjem postojeće pripreme
Nova nadogradnja aplikacije Financijsko knjigovdstvo: izrada novih priprema kontiranja skladišnih dokumenata metodom kopiranja postojećih.
Više
Workv
2017.3.11 – Upravljanje dokumentima - Tokovi rada - Workflows
Aplikacija Upravljanje dokumentima u verziji 2017.3.11 nadograđena je novim mogućnostima praćenja dokumenata kroz tokove rada. Tok rada su procesi i procedure kojima se završavaju zadaci. Ovaj općepoznati proces sada je ugrađen u našu aplikaciju i kor...
Više
Grafickiv
2017.4.30 – Robno knjigovodstvo - Promet veleprodaje-grafički prikazi prometa
Aplikacija Robnog knjigovodstva nadograđena grafičkim prikazima prometa i vrijednosti artikala, robnih grupa, dobavljača...
Više
Element
2017.4.79 – Komunalne usluge - Informacija o elementima obračuna
Na kartici potrošača omogućen uvid u vrijednost pojedinog elementa obračuna.
Više
Katalogv
2017.4.80 – Komunalne usluge - Katalog slika
Pregledni dio za dohvat slika i podataka o slikama pohranjenim u bazi korisnika komunalnih usluga.
Više
Septickav
2017.4.81 – Komunalne usluge - Indikator septičke jame
Nova informacija o lokaciji potrošača: postojanje septičke jame. Za više informacije preuzmite uputu.
Više