Saglasnost
2017.4.16 - Radni nalozi - Kreiranje Saglasnosti na osnovu Zahtjeva
Kroz novu nadogradnju omogućeno kreiranje zahtjeva za saglasnost na osnovu zahtijeva za priključak na vodovodnu mrežu. Za više detalja, preuzmite uputu.
Više
Rabativp
2017.4.41 – Fakturiranje - Predračuni - Odobrenje rabata na osnovu ukalkulirane marže
Nadogradnja omogućuje prilikom izrade predračuna odobrenje rabata na osnovu uvida u VP maržu. Za detaljne informacije preuzmite uputu.
Više
Rabatmarza
2017.4.28 – Robno knjigovodstvo - Odobrenje rabata na osnovu ukalkulirane marže
Nova nadogradnja u aplikaciji Robnog knjigovodstva omogućuje korisniku da na osnovu ukalkulirane VP marže, odobri određen procenat rabata za kupca, na svakoj od stavki.
Više
Viseotp
2017.4.27 – Robno knjigovodstvo - Više otpremnica u jednom računu (Fakturi)
Aplikacije Robnog poslovanja (veleprodaje), nadograđene su sa novom funkcionalnošću. Od ove verzije moguće je za jednog kupca formirati račun sastavljen od više pripremljenih eksternih otpremnica.
Više
Rabativ
2017.3.32 – Matični podaci - Rabati
Nova nadogradnja PIS Infosys: svrstavanje kupaca u rabatne grupe. Kreiranje različitih rabatnih grupa sa definiranjem rabata za određene artikle, robne grupe, proizvođače, objekte. Nadogradnja se primjenjuje kroz aplikacije robnog poslovanja, malopr...
Više
Mbs clanak
Mobilni bar kod sakupljač - Kreiranje dokumenta sa novim artiklima
U verziji 2.0 aplikacija je nadograđena sa novom funkcijom: evidentiranje artikala koji se prvi put pojavljuju na liste za kreiranje dokumenata.
Više