Kpg sms v
2017.3.11 – Klub potrošača goriva - Slanje SMS
Nova mogućnost - slanje SMS poslovnim partnerima iz aplikacije kluba potrošača
Više
Brisanje stavke v
2017.3.71 – Financijsko knjigovodstvo - Temeljnica - Brisanje stavki
U ovoj verziji omogućeno brisanje više stavki sa neproknjižene temeljnice sa odabranim kontom.
Više
Izdat bp
2017.3.78 – Maloprodaja - Interne fakture - rad sa agregatima
Nova verzija nudi mogućnost preuzimanja podataka o isporučenim količinama goriva za interne fakture u vanposlovne i poslovne svrhe.
Više
Ud v9
2017.3.9 - Upravljanje dokumentima - Brzi pregled i popis pristupa dokumentu
Nova verzija aplikacije Upravljanje dokumentima 2017.3.9, nadograđena je sa novim funkcijama brzog pregleda dokumenta i popis pristupa dokumentu. Pregled dokumenata se od sad može vršiti jednim klikom na komandi, dokumenti se u zavisnosti od vrste o...
Više
Upra dok v8
2017.3.8 - Upravljanje dokumentima - Podrška za drag and drop
Nova verzija aplikacije Upravljanje dokumentima 2017.3.8, nadograđena je sa novom funkcionalnošću koja omogućava da se dokumenti unose u sistem takozvanom drag and drop funkcijom, odnosno da se jedan ili više dokumenata selektiraju u Windows Explorer –...
Više
Kontrolni ventil
2017.3.78 – Komunalne usluge - Kontrolni ventil
Ugrađena dodatna evidencija o postojanju kontrolnog ventila za daljinsko upravljanje na lokaciji potrošača.
Više